top of page
Zeiss_undersökning.jpg

SYNUNDERSÖKNINGAR

Hur ofta bör du kontrollera dina ögon?

Våra intryck och upplevelser består till ca 80% av synupplevelser och synen är därför en stor del utav oss. 

I många fall kommer en sämre syn smygandes och många vet ofta inte heller om att synen blir bättre med glasögon eller linser innan de har något att jämföra med. 

Alla ögon skiljer sig åt därför kan vi också erbjuda olika typer av synundersökningar. 

Vi rekommenderar att man undersöker sina ögon vartannat år. 

Undersökningar.png

Undersökningar

Synundersökning

För den som önskar att inte behöva ta ur linsen varje kväll finns dygnet runt linser.

Detta kan upplevas extra smidigt för dig med lite kraftigare synfel som önskar se bra direkt utan att behöva ta på dig glasögon. Denna typ av lins ställer högre krav för regelbundna linskontroller.

Synundersökningar.jpg
Kontaktlinsundersökning.png

Kontaktlinsundersökningar

Linsundersökning

Du som använder kontaktlinser från Optiker Ullström undersöks normalt en gång per år. 

Din optiker gör en vanlig synundersökning och sedan en mer specifik linsundersökning för att kunna säkerställa ett komfortabelt linsbärande och att linserna har rätt styrka. 

Vi rekommenderar att man kombinera glasögon och kontaktlinser för att kunna växla efter behov.

Nytillpassning

För dig som tidigare inte har haft linser.

Under en nytillpassning gör vi  en fullständig linsundersökning och visar hantering utav linser. 

Vi skickar med provlinser och gör därefter en slutkontroll. 

Ögonhälsoundersökning

Ca 500 000 svenskar bär på någon form av ögonsjukdom.  

En ögonhälsoundersökning är med andra ord en bra investering för dina ögon. 

Denna undersökning rekommenderas främst till dig som är över 45 år eller om du har någon form av ögonsjukdom i släkten för att i tid kunna upptäcka dessa och kunna vidta åtgärder. 

Ögonhälsoundersökning.jpg
Körkortsundersökning.png

Körkortsundersökning

En körkortsundersökning är en enklare typ av synundersökning där man även undersöker vidvinkelseendet inför ditt lämplighetsintyg. 

Resultatet skickas in digitalt till Transportstyrelsen. 

Arbetsplatsundersökning/

Hembesök

Varje undersökning är unik och ibland krävs det att synundersökning görs på annan plats än i butiken.

Vänligen kontakta oss i butiken för mer info innan bokning. 

Arbetsplatsbesök.png
bottom of page