top of page

PERSONUPPGIFTSPOLICY

För oss på Optiker Ullström AB är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt.  Dina uppgifter sparas när du använder vår bokning av  tjänster synundersökning samt kontaktar oss via mail. 

• Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.
• Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.
• Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för.
• Vi informerar berörda parter såsom registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

VARFÖR BEHÖVER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service och korrekt behandling avseende synvård. De personuppgifter vi får eller har som är relaterade till synvård hanteras i vår journalföring gällande medicinska uppgifter, t ex de resultat som våra synundersökningar visar. Dessa uppgifter faller under patientdatalagen och de är vi skyldiga att lagra i minst 10 år.

Vi vill också ge dig en god service vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. För detta behöver vi ditt samtycke. Är du ny kund så ställer vi den frågan till dig. Är du befintlig kund så har vi i de flesta fall ett samtycke.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. 

VILKA KAN VI KOMMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Vi använder olika leverantörers produkter och tjänster till vår IT-infrastruktur. Detta innebär att dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter.

Optiker Ullström kan även komma att dela dina personuppgifter till underleverantörer för att kunna leverera avtalad tjänst eller produkt.

Underleverantörer och leverantörer är då personuppgiftsbiträden till oss och får bara behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.
Optiker Ullström kan i vissa fall enligt lag eller dom vara skyldiga att lämna information till myndigheter.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Vi är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.

 

Om du har synpunkter eller frågor som rör vår information eller behandling av

personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@optikerullstrom.se 
 

COOKIES

Vår webbplats använder sig av cookies för att förbättra användarupplevelsen och anpassa vår marknadsföring. Cookies får endast användas med användarens samtycke och du kan bestämma till vilken omfattning cookies är tillåtna genom inställningarna i din webbläsare. Vi förutsätter att du godkänner att cookies används om din webbläsare är inställd att tillåta dem.

VAD ÄR EN COOKIE? 

En cookie är en liten textfil som sparas på din enhet när du besöker en webbplats. Cookies används vanligtvis för att ge besökaren en bättre upplevelse av webbplatsen samt tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma kaka. Cookies används på de flesta webbplatser och är inget som är skadligt för din dator.

VÅRA COOKIES 

För att göra användarupplevelsen bättre sparas cookies som exempelvis gör att du inte behöver se en informationspopup flera gånger. Dessa cookies innehåller ingen personlig information och sparas endast i din webbläsare.

TREDJEPARTSCOOKEIS 

Google Analytics används för att kunna se antal besök och hur besökarna använder vår webbplats. Det sparas ingen personlig information och vi kan således aldrig koppla ihop information som sparats till en specifik person.

bottom of page